Open Raadsinformatie

Wat?


De Open State Foundation heeft in een pilot voor het eerst raadsinformatie in een gestandardiseerd machine-leesbaar formaat (open data) ontsloten. Hergebruik van de data van vijf gemeenten is nu mogelijk.

Toegang tot raadsinformatie als open data vergroot transparantie van de lokale democratie. Hieronder lees je meer over de resultaten van de pilot en hoe je de Open Raadsinformatie van vijf gemeenten kan vinden.

Pilot


Gemeenteraad bijeen


Door het beschikbaar stellen van raadsinformatie als open data, versterkt de griffier de informatiepositie van raadsleden, inwoners, belangengbehartigers en journalisten. Een transparante overheid draagt bij aan het vertrouwen tussen burgers en overheidsdiensten en versterkt de democratie. Met Open Raadsinformatie kunnen ontwikkelaars innovatieve toepassingen maken die de lokale democratie versterken


De Open Raadsinformatie van Amstelveen, Den Helder, Heerde, Oude IJsselstreek en Utrecht is te vinden via de zoekmachine Open Raadsinformatie. Hier is ook de link naar de Github en de API-documentatie te vinden. Via de knop hieronder is de eindrapportage van de pilot Open Raadsinformatie te downloaden. Dit rapport bevat aanbevelingen om Open Raadsinformatie verder te ontwikkelen.

Over


Gemeenteraad bijeen
Gemeenteraad bijeen, overzichten, Nijs, Jac. de / Anefo 1966, Beeldbank Nationaal Archief, CC BY-SA.

De pilot Open Raadsinformatie heeft de Open State Foundation uitgevoerd voor vijf gemeentelijke griffies (Amstelveen, Heerde, Den Helder, Oude IJsselstreek en Utrecht) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en in samenwerking met de VNG.

Het doel was om raadsinformatie van deze vijf gemeenten, welke nu ongestructureerd openbaar is, op een uniforme en geïntegreerde manier als open data beschikbaar te stellen. Hierdoor kunnen raadsleden, inwoners en (lokale) journalisten de besluitvorming van de raad gerichter volgen en waar nodig invloed uitoefenen. Ook kunnen er met behulp van open data innovatieve toepassingen ontstaan, zoals visualisaties, websites en apps. Het geeft raadsleden nieuwe tools in handen om hun volksvertegenwoordigende en controlerende taak beter uit te voeren. Dit zal de interactie tussen de raad en inwoners versterken. Ook geeft het (lokale) journalisten nieuwe mogelijkheden voor analyses en datavisualisaties.

Als resultaat van de pilot Open Raadsinformatie is een API gebouwd waar de raadsinformatie van de vijf deelnemende gemeenten te vinden is. Iedereen is vrij om bij te dragen aan de ontwikkeling van de API via Github. Daarnaast is een zoekmachine gebouwd die de inhoud van de API voor iedereen inzichtelijk maakt. De Open State Foundation heeft daarnaast een rapport geschreven met aanbevelingen om Open Raadsinformatie verder te ontwikkelen. De huidige raadsinformatie is namelijk nog niet goed toegankelijk. Elke gemeente geeft de data namelijk op een eigen manier vrij. Momenteel is het bijvoorbeeld nog niet mogelijk om stemuitslagen bij te houden vanwege gebrekkige metadatering. De VNG gaat vanuit de Digitale Agenda 2020 aan de slag met de aanbevelingen om Open Raadsinformatie in de toekomst te verbeteren. Dit geldt ook voor het ministerie van Binnenlandse Zaken die het project opgenomen heeft in het nieuwe Actieplan Open Overheid.

Gemeenten die belangstelling hebben om hun raadsinformatie vrij te geven kunnen contact opnemen. Uiteraard horen we het ook graag wanneer je als ontwikkelaar aan de slag wil met Open Raadsinformatie.

Contact